Naturoplevelser i 2024

Kære Naturvenner
Vi håber og tror på at der i 2024 kan blive afholdt et par hyggelige og spændende naturvandringer. OBS: Ikke alle datoer er på plads endnu. Tak for forståelsen og tålmodigheden. 

JANUAR 2024: Søndag d. 7. januar 2024 kl. 10.00 - ca. 13.00
NYTÅRSVANDRING
Same procedure as last year: Vi vandrer ud i vinterlandskabet et par timer og slutter af med dejlig varm suppe.

200 kr pr. person (GRATIS for medlemmer der betaler kontingent for 2024), tilmelding pr SMS senest 2 dage før til 2888 9018
Det er muligt at betale kontingent for 2024 denne dag kontant eller via mobilepay.
Mødested og praktisk info kommer senere her på hjemmesiden.


MAJ 2023: Dato kommer!
Naturvandring & generalforsamling
Tilmelding pr SMS til 2888 9018 - venligst senest 5 dage før, tak.
Mødested: Oplyses senere
Pris: 50 kr for medlemmer inkl. forfriskning. - øvrige 100 kr.

Generalforsamlingen afvikles til følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. evt. Valg til bestyrelsen
8. evt. Valg af 1 suppleant
9. evt. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ønsker du medlemskab i 2024, da bedes du overføre 200 kr til foreningenskonto i Kreditbanken:
Reg. nr. 7933 Kontonr. 0001010730 Mrk. dit navn og mobilnummer.

Vibegården - Dato kommer!
Spændende virksomhedsbesøg hos Vibegården. Kom med og hør historien bag Vibegården og få nogle lækre smagsprøver.