§ 3. Foreningens formål
Foreningens formål er at udvikle og skabe oplevelser i, omkring eller inspireret af Nationalpark Vadehavet. Oplevelser der i nogle tilfælde appellerer bredt, andre gange en begivenhed eller et konkret indslag i hverdagen for et mere smalt publikum. Oplevelser i bredt forstand, fx indenfor natur, kultur, gastronomi, kunst, kunsthåndværk, krop og sind. Oplevelser der på hver sin vis appellerer til sanserne og som kan være med til at gøre en helt almindelig dag mere farverig og spændende.
Mængden af oplevelser, variationen af disse og indholdet er ikke fast, dog min. 1 oplevelse om året.