AFLYST - Nytårsgåtur 2021 - vil du med?!

AFLYST!!
Nytårsgåturen afholdes søndag d. 10. januar 2021, kl. 10- ca.13
.  
STANDBY
Vi afventer myndighedernes restriktioner ifht gennemførelse.
Vi opdaterer hjemmesiden når vi ved om vi kan gennemføre eller skal aflyse.
Beklager at vi ikke kan melde mere præcist ud!
Vi vandrer et par timer og slutter af med varm suppe og hyggeligt samvær.  Pris 150 kr, gratis for medlemmer.
Yderligere praktiske information kommer senere omkring mødested m.m
Tilmelding via SMS til 2888 9018 eller mail: jane@gammelbygaard.dk

FÆLLES FODSLAW PÅ MARSKSTIEN 2019

Kom med Naturforeningen Spicy på en anderledes naturvandring, hvor en frivillig turvært giver input, der får folk til at falde i snak. Ideen er taget fra ’Samtalesalon’, der består af små samtaleøvelser. I 2019 vandres ’Sti-sløjfer’ på Marskstien, og vi slutter ved mødestedet hvor Naturforeningen Spicy byder på te/kaffe. Vi vil se hvor langt vi kan komme med 2 timer - så I må bære over med os hvis tiderne ikke kan holdes. Men vi tilstræber at være retur til det angivne tidspunkt. Formålet med vandringerne er at bringe mennesker sammen om naturoplevelser. Der vandres i almindeligt tempo, og der er mulighed for pauser undervejs!

PRAKTISK INFO:
Tilmelding senest 2 dage før: 2888 9018 / jane@gammelbygaard.dk 
Påklædning efter vejret. Det er muligt at deltage 1 eller flere gange. 
Alle er velkomne. Man kan komme solo eller følges med nogen. 
Alle får en at snakke med. Vi vandrer 'stisløjfer' og starter og slutter samme sted hver gang.
Deltagelse er gratis. Frivilligt bidrag 20 kr. pr. gang.

Naturvandringerne er støttet af 
Tøndermarsk Initiativet’s Eventpulje 
Borgmester Laurids Rudebeck’s Mindefond


WORKSHOP ’Samtalesalon’
For frivillige turværter v/ Nadja Pass
Søndag d. 20.10.19 kl. 13-15
START & SLUT: Emmerlev Klev Strandhotel.
GRATIS – inkl. Kaffe/te og Brødtort.
INFO/tilmelding: 2888 9018

Tur 1: Højer, Højer sluse
Onsdag d. 23.10.19
kl. 10-12, varighed ca. 2 timer.
START & SLUT: Højer Mølle
D I STA N C E : 4,5 km

Tur 2: Rudbøl, Vidå
Lørdag d. 09.11.19
kl. 10-12, varighed ca. 2 timer.
START & SLUT:  Rudbøl Grænsekro
D I STA N C E : 4,2 km

Tur 3: Højer, Klæggravene, Margrethe Kog
Tirsdag d. 19.11.19
kl. 13-15, varighed a. 2 timer.
START & SLUT:  Højer Mølle
D I STA N C E : 12  km

Tur 4: Rudbøl Grænse, Gammel Frederikskog
Torsdag d. 05.12.19
kl. 13-15, varighed ca. 2 timer.
START & SLUT: Rudbøl Grænsekro
D I STA N C E : 11,4 km

Tur 5: Nørresø
Tirsdag d. 17.12.19 
kl. 13-15, varighed ca. 2 timer.
START & SLUT:  Lægan Pumpestation
D I STA N C E : 5,3 km

Tur 6: Nytårstur – SPECIAL
Højer, Emmerlev Klev, Vidåslusen

Tirsdag d. 31.12.19
kl. 9-11, varighed ca. 2 timer
START & SLUT: Højer Mølle
D I STA N C E : 9,4 km
Vi slutter af med 1 glas & kransekage!

Spicy Program 2019

inviterer Naturforeningen Spicy i samarbejde med ’Hanne i Højer’ til et spændende foredrag:

Onsdag d. 3. oktober 2019 kl. 19.00

 
- håndværk- og håndarbejdspsykologi
v/ Anne Kirketerp

Craft-psykologi

hos Hanne i Højer, A. R. Kjærsbysvej 8, 6280 Højer

Vild vadehavsforfriskning v/ Naturforeningen Spicy

Mange mennesker ved, at de får det godt af at arbejde med deres passion/hobby.
Men hvorfor er det sådan? Det giver Anne Kirketerp; håndarbejdslærer, psykolog og Ph.d et bud på til dette spændende foredrag. Anne har i 20 år arbejdet med håndarbejde og psykologi og har lanceret en ny certificeret uddannelse i Craft-psykologi.

Bestilling af billetter på info@hanne-i-hojer.dk eller 23252801 (sms eller opringning).
250 kr / 200 kr for medlemmer af Naturforeningen Spicy. Bemærk begrænset antal pladser - først til mølle. Arrangementet er en del af Tønder Kulturuge.

’Fælles fodslaw på Marskstien’ – 6 naturvandringer til efterår og vinter.
Til efteråret inviterer foreningen til en række naturvandringer i og omkring Højer. Vi har modtaget 6000 kr fra Tøndermarsk Initiativets Eventpulje til projekt ’Fælles fodslaw på Marskstien’.

Formålet er at inspirere folk til at bruge naturen og introducere dem for Marskstien og ’Samtalesalon’, efter inspiration af Nadja Pass og Andreas Lloyd. ´Samtalesalon’ giver små skub, der får folk til at falde i snak.
Datoerne for vandringerne er ikke på plads endnu – men de er på vej. 

Workshop: ’Samtalesalon’ i oktober 2019
Til efteråret afholder foreningen en workshop for frivillige kommende ’vandreguider’ omkring ’Samtalesalon’. En ’Samtalesalon’ består af en række forskellige øvelser, der er med til at binde mennesker sammen med ord, nærvær og nysgerrighed.
Foreningen håber at kunne få kontakt med en gruppe frivillige (medlemmer eller ikke-medlemmer), der vil være ’vært’ på en naturvandring – og facilitere de små skub deltagerne skal have for at falde i snak.
Du lærer alt hvad du har brug for omkring ’Samtalesalon’ på workshoppen, så du efterfølgende kan byde deltagerne velkommen på en naturvandring. Det kræver ingen forudsætninger at deltage – andet end lyst.
Der kan være 1 eller 2 værter på en vandring, der varer ca. 2 timer. Vi hjælper hinanden med at planlægge de 6 naturvandringer, der alle kommer til at tage udgangspunkt i en strækning på Marskstien.
Datoen for workshoppen bliver søndag d. 20. oktober 2019. Tidspunkt og mødested annonceres senere. Deltagelse er gratis. Tilmelding til 2888 9018. Initiativet med 'Samtalesalon' er en del af et projekt 'Fælles fodslaw på Marskstien' som Foreningen står bag. Initiativet er støttet af Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond samt Tøndermarsk Initiativets Eventpulje.

Nytårsgåtur søndag d. 12.01.2020
Traditionen tro inviterer foreningen til en nytårsvandring i det nye år. Denne gang bliver det søndag d. 12. januar 2020 kl. 10.00 – ca. 13.00
Mødestedet annonceres senere. Vi vandrer i godt 2 timer og runder af med Vadehavssuppe. Pris 150 kr – gratis for medlemmer der tegner kontingent for 2020.

Generalforsamling 2019

Så er det tid til generalforsamling i Naturforeningen Spicy Denmark – oplevelser i Nationalpark Vadehavet.


Søndag d. 31. marts 2019 kl. 14.00
Tilmelding senest 1 uge før til jane@gammelbygaard.dk eller via SMS til 2888 9018

Sted:
’Strandhotellet’, Emmerlev Klev
’Galleri Jane Boes’ (lille lokale for enden af bygningen)
Emmerlev Klev 8
Emmerlev Klev
6280 Højer

Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent.  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering. 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. evt. Valg til bestyrelsen
8. evt. Valg af 1 suppleant
9. evt. Valg af revisor 
10. Eventuelt

Alle medlemmer er meget velkomne til at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen ved at maile til jane@gammelbygaard.dk min.1 uge før generalforsamlingen. Vi slutter af med synnejysk brødtort og kaffe.

Nytårsgåtur 2019

Søndag d. 6. januar 2019 - naturvandring i og omkring Højer. Mødested Østerhus, Kiers Gaard.
Fritz Sönnichsen fortæller anekdoter undervejs.
Der sluttes tranitionen tro af med varm suppe.
Gratis for medlemmer der betaler kontingent for 2019 - øvrige 150 kr.
Tilmelding til jane@gammelbygaard.dk / 2888 9018

Spicy program 2018/2019

      ”Smag på naturen – naturvandring”       
      Tur 1: søndag d. 09.09.18  kl. 11 – 13 – Ålbæk, Hjerpsted
      Tur 2: søndag d. 09.09.18  kl. 15 – 17 – Ålbæk, Hjerpsted
      Tur 3: søndag d. 23.09.18  kl. 11 – 13 – Vidå Sluse     
      Tur 4: søndag d. 23.09.18  kl. 15 – 17 – Vidå Sluse     
      Tur 5: tirsdag d. 02.10.18  kl. 18.30 – 20.30
       – Kryddersnaps - en workshop i Vadehavssmedien!
      Billetpris pr. tur 100 kr. (medl. 50). Tilmelding senest 1 uge før med SMS til 2888 9018
    
      ”Oplev naturen”
      Tur 6: Samtalesalon – naturvandring med ord: 16.12.18 kl. 13-15: 100 kr. * (medl.50,- kr.)
      inkl. en forfriskning. Tilmelding senest 1 uge før med SMS til 2888 9018

      Tur 7: Nytårsgåtur ved Højer 06.01 2019 kl. 10-13: 150,- kr.* (medl. Gratis)
      Inkl. Suppe.Tilmelding senest 1 uge før med SMS til 2888 9018

   
       

NATURVANDRINGER - SMAG PÅ NATUREN!

Så er foreningen klar med 4 naturvandringer - hvor der skal smages på naturens spisekammer.

TUR 1: søndag d. 9. september kl. 11-13
TUR 2: søndag d. 9. september kl. 15-17
TUR 3: søndag d. 23. september kl. 11-13
TUR 4: søndag d. 23. september kl. 15-17

Deltagerpris: 100 kr (medlemmer af foreningen 50 kr) - betales ved tilmelding. 

Nødvendigt udstyr udlånes af foreningen.

Mødested oplyses ved tilmelding:
Der vil være 1 naturguide der leder turen og fortæller undervejs. Der sluttes af med smagsprøver og en let forforfriskning. Forvent at der skal vandres et par kilometer, og arrangementet foregår udendørs - så fodtøj og påklædning efter vejret!

Tilmelding: via SMS til 2888 9018 eller pr. mail: jane@gammelbygaard.dk

Naturvandringerne "Smag på naturen ved vadehavet" er et projekt støttet af:
Nationalpark Vadehavet
Sydbank Fonden
Tøndermarks Initiativets Eventpulje
Tønderhus Fond

Spicy program for 2018

Motion i det fri i Højer
HVER TORSDAG I JUNI fra kl. 10-11
Mødested: Højer Efterskole, Nørrevej 68, 6280 Højer
Kom til 1 times let motion med siddende og stående øvelser. Gratis for alle!
En frivillig instruktør viser øvelserne og du vælger selv hvor meget du er med til.

Det foregår på græsplænen foran Højer Efterskole. Det er muligt at parkere på gruspladsen i forbindelse med efterskolens hovedindgang. Kom i det tøj du har det behageligt i. Alt motionsudstyr inkl. stole kan lånes kvit og frit.
Ingen tilmelding – bare mød op! Grupper over 4 bedes sende en SMS 2 dage før til 2888 9018.

ARRANGØR: Den lokale naturforening Spicy Denmark – oplevelser i Nationalpark Vadehavet
Yderligere Info: Jane Boes: janeboes@hotmail.com / 2888 9018 / www.spicydenmark.dk

Støttet af Tønder Kommune §79.
Tak til Højer Efterskole for at stille græsplæne til rådighed.

......................................................................................................................

Pandekagedag i Højer 11. februar 2018

Så er der godt nyt til alle som har det som Rasmus Klump der elsker pandekager:

Søndag d. 11. februar er der "Pandekagedag" på Kiers Gaard
kl. 13:00-15:00 i Østershus på Kiersgaard i Højer.

Det er i uge 7 - i skolernes vinterferie, så vi håber at se RIGTIG mange pandekagesultne børn, unge, forældre og bedstforældre! Gratis adgang.

Prøv en kreativ aktivitet - materialepris 20 kr. pr. person.
Eventuelt overskud går til Pandekagedag i Højer 2019!

Gerne tilmelding senest dagen før med SMS til 2888 9018 med antal deltagere – så kan vi gøre nok pandekagedej klar, så ingen går forgæves.

Tak www.picstoc.com for lån af foto.

Arrangementet er støttet af:
Sparekassen Højer's Fond, Højer Søskendehjem's fond og Kulturcenter Kiers Gaard. 

......................................................................................................................

SPICY Fotoudstilling i Østershus på Kiersgaard Januar 2018

26 fotos med motiver fra Højer og omegn udstilles i december og januar i vinduerne på Østershus på Kiersgaard i Højer. Udstillingen er støttet af Tøndermarsk Initiativets eventpulje og Kiersgaard Kulturcenter. De 26 fotos er fra forårets fotokonkurrence og er taget af lokale fotoentusiaster. Fotokonkurrencen blev støttet af Sparekassen Højer Fond.

.........................................................................................................................

Nytårsgåtur i Tingdal Plantage 8. januar 2018

Traditionen tro inviterer foreningen alle - både medlemmer  og ikke medlemmer til et par timers frisk luft i det nye år. Vi mødes på P. pladsen i Tingdal plantage, og vandrer i 1 god times tid. Bagefter venter vadehavssuppe og hygge.

FAKTA:
Tingdal Plantage ligger mellem Højer og Hjerpsted. Plantagen er på godt 24 hektar og består af nåleskov og partier med løvskov.
I Tingdal Plantages nordøstlige hjørne er der et ca. 6 hektar stort flyvesandsområde, Ørkenen, med hedelyng og græsser. Ørkenen blev ryddet for opvækst i 1978 og er siden forsøgt holdt med græsning. I plantagens vestlige del er der en række små vandhuller. Her yngler den forholdsvis sjældne Løgfrø, Pelobates fuscus. Løgfrøens navn skyldes, at den nogle gange kan lugte af hvidløg. En asfaltbelagt sti er anlagt gennem plantagen. Den blev oprettet som blindesti i 1992. Stien er der stadigvæk men funktionen som Handicapsti er flyttet til Soldaterskoven ved Tønder.

Pris 150 kr (medlemmer gratis)
Hvornår: søndag d. 7. januar 2018 kl. 10 - ca.  13
Tilmelding senest 3 dage før til 2888 9018 / janeboes@hotmail.com

SPICYPROGRAM 2017

FERNISERING - åbning af fotoudstilling i Højer

Alle inviteres til åbning af fotoudstilling i vinduerne i Østershus på Kiersgaard i Højer.

LØRDAG d. 16. december 2017 kl. 14:00

Der bydes på kaffe og hjemmebagt kage, sodavand og godter.

Denne dag er det også muligt at erhverve sig den NYE HØJER FOTOKALENDER.
Pris 125 kr, 2 for 200,- kr. 12 motiver fra Højer og omegn.

Her vises 26 fotos med motiver fra Højer og omegn, taget af lokale fotoentusiaster.

Udstillingen kan ses i december 2017 og januar 2018. Fotoudstillingen er støttet af Tøndermarsk Initiativets Eventpulje. 

NYT Spicy Program 2017


Så er det her - det nye Spicy Program 2017 med en håndfuld spændende arrangementer.
Tilmelding senest 3 dage før til janeboes@hotmail.com / 2888 9018

Programmet uddeles automatisk til alle medlemmer, så snart det er kommet fra trykkeriet. Andre kan finde det lagt frem bla. i Brugsen i Højer, Digebageren, "Hanne i Højer", Biblioteket i Tønder

Vil du have en stak flyers med det nye Spicy Program til uddeling hvor du bor eller i din virksomhed - da kontakt foreningen!

TIDLIGERE ARRANGEMENTER OG EVENTS

SES VI ? velkommen til et spicy efterår!

Oktober byder på

CYKELTUR MED VINGESUS søndag d. 8. oktober
kl. 10:00 - ca. 13:00

Vi mødes på 'Torveet' i Højer og cykler fra Højer ad den nye cykeltsti mod Tønder Flyveplads, hvor der vil være runvisning. Der bydes på en lille vadehavssnack. Alle er velkomne. 

Vil du ikke cykle, så er det muligt at møde op på Flyvepladsen, hvor rundvisning starter kl. 11:00 Tag din nabo, kellega, partner eller et andet godt menneske under armen og vær med til et par timer i det fri med let motion og hyggeligt samvær.

Billetter 100 kr / 50 kr for medlemmer af foreningen.

Et arrangement der bakker op om Tønder Kulturuge!

Tilmelding til Jane på 2888 9018 / janeboes@hotmail.com

"Tag en kunstpause - marsklandet set med dine øjne"

3 gratis pop up events i og omkring Højer. Støttet af Tønderhus Fond.
Foreningen inviterer til en søndag i farver med 2 timers sjov og hyggelig workshop - prøv fx. at male en lille akvarel ud fra de indtryk du får i naturen.

HVEM: ALLE kan deltage! Er du under 10 år, da skal du følges med en voksen.

HVORDAN: Det foregår udendørs - så hav tøj på efter vejret! Alle kunstmaterialer kan lånes og undervejs bydes der på en lille vadehavssnack. Du behøver ikke at kunne tegne eller være kreativ.

HVORNÅR: 3 forskellige søndage i løbet af foråret - kom med på 1 eller flere ture - du bestemmer!

TUR 1: søndag d. 30. april 2017 kl. 14-16

Mødested: Strandhotellet, Emmerlev klev 8, 6280 Højer

TUR 2: søndag d. 28. maj 2017 kl. 14-16

Mødested: Vidå Slusen, Slusevej 10, 6280 Højer

TUR 3: søndag d. 25. juni 2017 kl. 14-16

Mødested: Højer Mølle, Møllegade 13, 6280 Højer

Tilmelding: senest 3 dage før til 2888 9018

Yderligere information fåes hos Jane Boes: 2888 9018 / janeboes@hotmail.com

"MOTION I DET FRI I HØJER"

1 times gratis gymnastik under åben himmel, krydret med samvær, hygge og smil.
Støttet af Tønder Kommune, §79 i serviceloven

HVER tirsdag kl. 10 - 11 i maj og juni 2017

Let motion for dig, der gerne vil gøre noget godt for din krop. Programmet kan laves siddende eller stående, og tilpasses dine behov. Alle rekvisitter - inkl. stol - kan lånes af underviser. Mød blot op i behageligt tøj, afstemt efter vejret. Motion i det fri er en kombination af mindful yoga, stolegymnastik, åndedrætsøvelser og introduktion til korte guidede meditationer.

Yderligere information fåes hos Jane Boes: 2888 9018 / janeboes@hotmail.com


Mødested: Torvet i Højer, 6280 Højer

Tilmelding: Ingen - bare kom!
Pris: Gratis - ja det er da fantastisk!
For hvem: Alle er velkomne!

FOTOKONKURRENCE - Højer set med dine øjne!

Vi har i foreningen en ide om at få trykt nogle postkort med motiver fra Højer og omegn. Vi har modtaget økonomisk støtte fra Sparekassen Højers fond - så derfor er vi klar med en lille festlig forårskonkurrence. Vi mangler nogle motiver- så kan du hjælpe med et sjovt/smukt/skørt/poetisk/mærkeligt/klassisk/sødt/humoristisk/dejligt/hyggeligt fotografi?

Så deltag i konkurrencen om SUPER FLOTTE præmier!

Præmiesponsorerne er:

UNIVERSE, 2 billetter

DJURS SOMMERLAND, 2 billetter

ISCAFÉ FRU DAX, Rømø - 2 gammeldaws isvafler

BECK SÖNDERGAARD COPENHAGEN, lædertaske

TØNDER SPORT OG FRITIDS CENTER, billetter til svømmehallen

CAFÉ VICTORIA, TØNDER, brunch for 2

BAR BRUGER TØNDER, gavekort til burger

Af hjertet tak til sponsorerne. WE LOVE YOU.

Sådan deltager du i Fotokonkurrencen:

Senest d. 1. juni 2017 skal du maile dit foto I GOD KVALITET egnet til tryk til

- skriv dit fulde navn, adresse, alder og telefonnummer. Man kan indsende 1 gang med max. 2 fotos. Foreningens bestyrelse udvælger vinderfotos til årets postkort. Vinder man, giver man foreningen fuld rettighed til brug af fotoet. Vi kontakter alle vinderne - og de offentliggøres på foreningens hjemmeside d. 19. juni 2017.

Yderligere information fåes hos Jane Boes: 2888 9018 / janeboes@hotmail.com

Tidligere arrangementer!

SØNDAG I STILHED - Vidå Slusen - Højer 2017
19.03 søndag kl. 10:00 - 11:00
Mindful bevægelse og introduktion til meditation.
Tid og ro til fordybelse-  og knapt så megen snak!
Alle kan deltage - ingen forudsætninger kræves.
Mød op ved parkeringspladsen ved Vidå Slusen, 6280 Højer
Mødested er markeret med 1 flag og et skilt.
Påklædning efter vejret - vi skal være udendørs!
Et tæppe el. lign at sidde på vil være rart for dig.
Tilmelding senest 2 dage før til 2888 9018 eller janeboes@hotmail.com
Pris GRATIS for alle, Inkl. et krus vadehavssuppe
Arrangementet er støttet af Kulturelt Forum, Tønder Kommune

Cykeltur ud i det blå – kystnær rute
2. maj mandag kl. 10:00 – 12:00
Pris 25 kr, • medlemmer GRATIS

Vadehavsøen FÖHR på cykel - dagstur
29. maj søndag kl. 10:00 – 17:00 (ca.)
Pris 250 kr, • medlemmer 125 kr, Inkl. Færge og forplejning.

Velvære ved Vadehavet – 1 ½ times
Hør om Meditation, yoga og mindfulness – og prøv selv!
20. juni mandag kl. 19:00 – 20:30
Pris 100 kr, • medlemmer 25 kr Inkl. Forfriskning og frugt.

Sommergåtur ved Vadehavet
6. august lørdag kl. 13:00 - 15:00
Pris 50 kr, • medlemmer 25 kr, Inkl. Lagkage og kaffe.

SØNDAG I STILHED - Emmerlev Klev
2. oktober søndag kl. 10:00 - 11:00
Mindful bevægelse og introduktion til meditation.
Tid og ro til fordybelse-  og knapt så megen snak!
Alle kan deltage - ingen forudsætninger kræves.
Mød op ved parkeringspladsen ved Strandhotellet, Emmerlev Klev
Emmerlev Klev 8, 6280 Højer.
Påklædning efter vejret - vi skal være udendørs!
Et tæppe el. lign at sidde på vil være rart for dig.
Tilmelding senest 2 dage før til 2888 9018 eller janeboes@hotmail.com
Pris GRATIS for alle, Inkl. et krus vadehavssuppe
Arrangementet er støttet af Kulturelt Forum, Tønder Kommune

VADEHAVSPAUSEN I UGE 42
Pop up events i UGE 42 med gratis mindful landart, gående meditation, mindful yoga m.m i de 4 kommuner i Nationalpark Vadehavet.

SØNDAG d. 16. oktober kl. 9-12
ESBJERG, på stranden ved "Mennesket ved Havet" Sædding Strandvej 1, 6710 Esbjerg V

SØNDAG d. 16. oktober kl. 13-16
VARDE - Vejers Strand - på stranden bag "Strandhotellet"
For enden af Vejers Havvej, 6853 Vejers Strand

MANDAG d. 17. oktober kl. 8-11
RØMØ, Lakolk Strand, 6792 Rømø

MANDAG d. 17. oktober kl. 14-17
FANØ, Strandvejen, Fanø Bad, 6720 Fanø

Alle kan være med! Erfaring ikke nødvendig. Alt foregår udendørs - så have tøj på efter vejret. Ingen tilmelding. Underviseren er på stranden i 3 timer. Du bestemmer selv hvornår du kommer, hvad du er med til og hvornår du går igen. Tag en "Vadehavspause" og få en anderledes og unik naturoplevelse. Vi ses på stranden!
Arrangementerne "Vadehavspausen"er støttet af: NATIONALPARK VADEHAVET

Gårdbesøg på Gammelbygaard – 400 køer
12. oktober onsdag kl. 19:00 – ca. 21
Hør Bent H. Lund, 4 generation på slægtsgården fortælle om landmandslivet anno 2016. Inkl. grillpølser og 1 øl/vand.
Tilmelding senest dagen før til 288 9018 - gerne med SMS
Pris 50 kr, • medlemmer GRATIS

SØNDAG I STILHED - Hjerpsted Strand
27. november 2016 søndag kl. 10:00 - 11:00
Mindful bevægelse og introduktion til meditation.
Tid og ro til fordybelse-  og knapt så megen snak!
Alle kan deltage - ingen forudsætninger kræves.
Mød op ved parkeringspladsen ved nedkørslen til Hjerpsted Strand (grusvejen efter kirken), Hjerpsted - 6280 Højer
Mødested er markeret med 1 flag og et skilt.
Påklædning efter vejret - vi skal være udendørs!
Et tæppe el. lign at sidde på vil være rart for dig.
Tilmelding senest 2 dage før til 2888 9018 eller janeboes@hotmail.com
Pris GRATIS for alle, Inkl. et krus vadehavssuppe
Arrangementet er støttet af Kulturelt Forum, Tønder Kommune

Nytårsgåtur ved Vadehavet 2017
8. januar søndag kl. 10:00 – 13:00
Kom ud og blive blæst igennem, når vi går tur ved Vadehavet.
Inkl. suppe og hjemmebagte boller. Kaffe&kage.
Mødested: Strandhotellet Emmerlev Klev, Emmerlev Klev 8, 6280 Højer
Tilmelding til 2888 9018 eller janeboes@hotmail.com
Pris 150 kr, • medlemmer GRATIS
(du kan betale kontant på dagen - og vil du melde dig ind er du velkommen!)