Naturoplevelser i 2023

Kære Naturvenner
Vi håber og tror på at der i 2023 kan blive afholdt et par hyggelige og spændende naturvandringer. OBS: Ikke alle datoer er på plads endnu. Tak for forståelsen og tålmodigheden. 

JANUAR 2023: Søndag d. 15. januar kl. 11.00 - ca. 13.00
Nytårsgåtur 2023 i Tønder og omegn
- med fokus påbyfornyelse og klimatilpasning i Tønder Midtby.
Vi kigger nærmere på bla. 'Skulpturparken' ogAktivitetsbåndet langs Skt. Laurentius strømmen.

- der sluttes af med forfriskning
Mødested: P-pladsen ved vandtårnet i Tønder/ Museum Sønderjylland
Tilmelding pr SMS til 28889018 - venligst senest 2 dage før, tak.
Pris: gratis for medlemmer - øvrige 200 kr

MARTS 2023: Søndag D. 5. marts 2023 kl. 15.00 - ca. 16.30
Naturvandring i og omkring Højer
- vi skal opleve udsigtsplatformen ved Højer Sluse

Tilmelding pr SMS til 28889018 - venligst senest 1 dage før, tak.
Pris: 30 kr for medlemmer - øvrige 100 kr.
inkl. vandreguide og forfriskning
Mødested: P-pladsen, Højer Sluse, 6280 Højer

MAJ 2022: søndag d 7 maj 2023 kl. 13.00 - ca. 14.30
Naturvandring & generalforsamling
Rundvisning på Tønder Flyveplads.
Tilmelding pr SMS til 2888 9018 - venligst senest 5 dage før, tak.
Mødested: Tønder Flyveplads, Flyvepladsvej 1, 6270 Tønder
Pris: 50 kr for medlemmer inkl. forfriskning. - øvrige 100 kr.

Generalforsamlingen afvikles til følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. evt. Valg til bestyrelsen
8. evt. Valg af 1 suppleant
9. evt. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ønsker du medlemskab i 2023, da bedes du overføre 200 kr til foreningenskonto i Kreditbanken:
Reg. nr. 7933 Kontonr. 0001010730 Mrk. dit navn og mobilnummer.