Naturoplevelser i 2024

Kære Naturvenner
Vi håber og tror på, at der i 2024 kan blive afholdt et par hyggelige og spændende naturarrangementer.
Gode ideer og ønsker er velkomne - skriv til jane@gammelbygaard.dk

Søndag d. 7. januar 2024 kl. 10.00 - ca. 13.00
NYTÅRSVANDRING - Tønder
Same procedure as last year: Vi vandrer ud i vinterlandskabet et par timer og slutter af med en dejlig forfriskning og snack.

200 kr pr. person (GRATIS for medlemmer der betaler kontingent for 2024), tilmelding pr SMS senest 2 dage før til 2888 9018
Det er muligt at betale kontingent for 2024 denne dag kontant eller via mobilepay.
Mødested: Springvandet foran Tønder Rådhus, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

Lørdag d. 9. marts 2024 kl. 10.00 - ca. 13.00
Forårsvandring
” Langs fyldegrave og Astrup Banke” & generalforsamling for medlemmer
Turværter: Annelise Kjær Sørensen & Jane Boes

Vi har valgt at navngive turen” Langs fyldegrave og Astrup Banke”. Ruten er 7,5 km og er ret varieret. Vi kommer til at gå op og ned ad kunstværket ude ved diget ( de hvide trapper), derefter langs diget og de to nye fugleudkikshytter, hvor den ene ligge ude i vandet.Vi kommer op på et gammelt lavt dige ved 'Astrupbanke' og får udsigt ud over vadehavet. Derpå runder vi 'Kildebjergsø' og går langs veje gennem Astrup og markerne tilbage til parkeringspladsen. Der er i øvrigt mange informationstavler langs hele turen, som vi har mulighed for at gøre stop ved. Vi holder pauser undervejs - og finder et flot spot hvor vi kan spise vores medbragte madpakker.
Servicemeddelelse: Der er ikke et toilet på selve ruten.

Tilmelding pr SMS til 2888 9018 - venligst senest 3 dage før, tak.
Mødested: M
ødestedet er på parkeringspladsen ved de hvide trapper lige ved Rømødæmningens begyndelse.
Medbring selv madpakke og drikkevarer.
Pris: 50 kr for medlemmer inkl. en forfriskning. - øvrige 100 kr.


Generalforsamlingen afvikles til følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. evt. Valg til bestyrelsen
8. evt. Valg af 1 suppleant
9. evt. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ønsker du medlemskab i 2024, da bedes du overføre 200 kr til foreningenskonto i Kreditbanken:
Reg. nr. 7933 Kontonr. 0001010730 Mrk. dit navn og mobilnummer.

Søndag d. 14. April kl. 14.00 - ca. 16.00
Forårsudflugt til 'Vibegaard' ved Gasse. 

Spændende virksomhedsbesøg hos sønderjyske Vibegaard, der producerer og sælger singlesaft, frugtsirup, drikkeklar saft, spiritus og meget andet. Vi skal se deres gårdbutik og får historien bag 'Vibegaard' leveret af Anders Sørensen.

Tilmelding pr SMS til 2888 9018 - venligst senest 3 dage før, tak.
Mødested: Vibegaard',
Åbenråvej 133, 6780 Skærbæk. Arranger evt. selv samkørsel. Kontakt Jane hvis du har brug for kørelejlighed.
Pris: 185 kr for medlemmer. - øvrige 250 kr. Inkl. kaffe, kage, smagsprøver og historie

Sommervandring på Marskstien - Rom, cigar og shelter!
Der arbejdes på en helt speciel tur, når vejret bliver lidt varmere.
OBS: Nærmere oplysninger, dato og tidspunkt kommer!


Efterårsvandring, samtalesalon og Brødtort.
OBS: Nærmere oplysninger, dato og tidspunkt kommer!
Vi skal vandre en god times tid i og omkring Højer, inden vi gør stop og får kaffe, kage og en sang.
Samtalesalonen foregår mens vi vandrer - vi finder en samtalemakker og tager udgangspunkt i den udleverede 'Samtalemenu', der kan kickstarte samtalen og åbne op for nye indsigter og refleksioner. Man kommer til at tale med flere forskellige undervejs.
Mødested: P-pladsen foran Højer Mølle, 6280 Højer
Tilmelding pr SMS til 2888 9018 - venligst senest 3 dage før, tak.

Pris: 75 kr for medlemmer. - øvrige 150 kr. Inkl. kaffe, brødtort og aktiviteter


Søndag d. 15. december kl. 10.00 - ca. 12.00
JULEVANDRING I HØJER - med nissehuer og risengrød!
Et samarbejde mellem SPICY og WE WALK.
Vi gentager succesen fra julen 2023: Spænd nissehuen og glæd dig til årets hyggeligste vandretur i og omkring Højer!. Vi skal bla. se Egons spektakulære juleudsmykning i haven. Har du ikke selv en nissehue, kan du låne af Naturforeningen SPICY. Vi runder julevandringen af med risengrød og saft. Julevandringen er for alle - uanset om du er medlem af naturforeningen eller ej.
Alle er velkomne! Tag din partner, børn, børnebørn, kollega, ven, nabo med på tur!
Vi vandrer en times tid, i moderat tempo, så alle kan være med.
Tilmelding pr SMS til 2888 9018 - venligst senest 3 dage før, tak.
Mødested: Marskhallen i Højer, Halvej 1, 6280 Højer
Pris: 25 kr for medlemmer. - øvrige 50 kr. 


Besøg hos 'Vibegaard' ved Gasse søndag d. 14. april 2024 - Anders Sørensen bød velkommen og gav historien bag!